Home » Voor leden » Wat te doen bij een ongeval

WANNEER IS MEN VERZEKERD EN WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL


Wat is een ongeval?

Onder ‘ongeval’ wordt verstaan: een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft. Onwel worden is bijvoorbeeld geen ongeval. Opmerking! Voor leden van Wandelsport Vlaanderen vzw wordt ook hartfalen als ongeval beschouwd.

Wat zijn verzekerde activiteiten?

Het beoefenen van de wandelsport (= hoofdsportactiviteit), sportnevenactiviteiten (bv. occasionele fietstocht,…) en niet-sportactiviteiten (bv. ledenfeest, bbq,…) in federatie- of clubverband.

Daarnaast zijn leden van Wandelsport Vlaanderen vzw ook verzekerd bij private wandeltochten 24/24 uur, 7 dagen op 7, zowel in binnen- als buitenland.

Wanneer is men verzekerd?

➢ Zowel leden als niet-leden zijn verzekerd tijdens de wandeltocht georganiseerd door een Wandelsport Vlaanderen-club. De leden van Wandelsport Vlaanderen vzw zijn eveneens verzekerd bij deelname aan een georganiseerde wandeltocht van FFBMP en VGDS.

➢ Opgelet! Zodra men zich op een georganiseerd wandelparcours begeeft, is het belangrijk de inschrijfkaart of betaalbewijs goed bij te houden. Bij gebeurlijk ongeval is de inschrijfkaart/betaalbewijs vereist en ben je namelijk verzekerd binnen de polis.

➢ (! Opgelet enkel leden) Leden van een club van Wandelsport Vlaanderen vzw en de federatieleden zijn verzekerd op weg naar en van de wandeltocht. Niet-leden genieten dus niet van de verzekering op weg naar en van de wandeltocht.

➢ De waarborg ‘Burgerlijke aansprakelijkheid’ is geldig tijdens de verzekerde activiteiten en tijdens de verplaatsingen die in het kader daarvan worden gedaan (niet de weg naar en van huis).

(! Opgelet enkel leden) Leden zijn ook tijdens de individuele wandelsportbeoefening verzekerd:

bij een ongeval tijdens de individuele wandelsportsportbeoefening vraagt het slachtoffer zijn/haar eigen club om een ongevalsaangifte op te maken.

➢ Niet-leden zijn niet verzekerd bij deelname aan een BBQ, een ledenfeest, een occasionele fietstocht,… Medewerkers aan dergelijke activiteiten zijn daarentegen wel verzekerd op die activiteiten.

Hoe aangifte doen bij ongeval?

 • Na ongeval tijdens de wandeltocht of op weg naar en van de wandeltocht:
 • Laat u eerst verzorgen
 • Breng de organiserende club op de hoogte van het ongeval en vraag hen een aangifte in te vullen.
 • De door de club gedeeltelijk ingevulde aangifte wordt meegegeven met het slachtoffer.
 • Het slachtoffer laat het medisch attest invullen door de behandelend arts en bezorgt de aangifte mét medisch attest zo spoedig mogelijk aan het secretariaat van Wandelsport Vlaanderen vzw.
 • Wandelsport Vlaanderen vzw bezorgt de aangifte en medisch attest digitaal aan de verzekeraar Arena.
 • Arena bezorgt aan slachtoffer een brief met dossiernummer en instructies voor de verdere afhandeling.
 • Slachtoffer bezorgt alle betalingsbewijzen, facturen,… in origineel rechtstreeks aan Arena conform de instructies in de brief van Arena.
 • Na ongeval bij individuele sportbeoefening:
 • Het slachtoffer meldt dit ongeval aan de club waarbij deze is aangesloten.
 • De club vult de aangifte in en bezorgt deze, na ondertekening, aan slachtoffer.
 • Slachtoffer stuurt de aangifte, nadat medisch attest is ingevuld door de behandeld arts, naar het secretariaat van Wandelsport Vlaanderen vzw.

Wandelsport Vlaanderen

Industrielaan 11, bus 3

9990 Maldegem

Wat te doen bij een ongeval
Word – 17,2 KB