WSV Blijf Jong Genebos vzw

BELANGRIJK BERICHT VOOR LEDEN DIE AANGESLOTEN ZIJN BIJ DE VOORZORG

Veel leden die aangesloten zijn bij De Voorzorg hebben de melding gekregen dat ze geen tussenkomst krijgen voor het lidgeld.  Hun IT systemen worden de komende weken aangepast en leden van De Voorzorg mogen vanaf maart 2021 hun attest opnieuw indienen, waarna de uitbetaling kan volgen.  


Door de aanhoudende coronacrisis zijn al de organisaties van onze club geannuleerd tot en met 31 maart 2021.

Het ledenfeest op 06/03/2021 en de Gerardustocht op 01/04/2021 zijn geannuleerd.