PRIVACYVERKLARING WSV BLIJF JONG GENEBOS VZW


 Sinds 25 mei is de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht genaamd: Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR (General Data Protection Regulation).

Deze verordening legt regels op rond de bescherming en verwerking van persoonsgegevens.

Vos Schaffen vzw verwerkt de persoonsgegevens overeenkomstig de privacyverklaring.

 

ALGEMEEN.

Als WSV BLIJF JONG GENEBOS VZW zijn wij dus verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien jullie na het doornemen van deze privacyverklaring meer info wenst over hoe wij uw gegevens verwerken kunnen jullie contact nemen met de secretaris

 

VERWERKINGSDOELEINDEN.

WSV BLIJF JONG GENEBOS VZW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • deelname aan de activiteiten van de club.
  • het versturen van info (vb. het Wandelkrantje).

Voor de bovenstaande kunnen we de volgende gegevens verwerken:

  • Naam en voornaam
  • Adres
  • telefoonnummer
  • e-mailadres.

Indien in ons bezit ook:

  • identiteits- en rijksregisternummer.

Persoonlijke gegevens:

  • geslacht
  • geboortedatum

Ieder heeft het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van de gegevens van voor de intrekking.

De gegevens worden niet langer bewaard dan vijf jaar nadat je geen lid meer bent van WSV BLIJF JONG GENEBOS VZW.

 

OVERMAKEN AAN DERDEN.

Wij maken gebruik van een derde voor:

  • Wandelsport Vlaanderen VZW.

Zij garanderen dat zij als derde de nodige maatregelen zullen nemen ter bescherming van de gegevens.

Ook zullen wij de gegevens enkel doorgeven wanneer dit wettelijk verplicht is.

Met uw persoonlijke toestemming kunnen wij de gegevens doorgeven aan andere derden.

 

MINDERJARIGEN.

WSV BLIJF JONG GENEBOS VZW verwerkt enkel de gegeven van min-16 jarigen nadat de ouder of wettelijke vertegenwoordiger (voogd) schriftelijk toelating heeft gegeven.

 

ALGEMEEN BIS.

De leden van WSV BLIJF JONG GENEBOS VZW hebben recht op inzage, verbetering, het wissen en bezwaar van overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

Je kan ze helemaal laten verwijderen en zo meer. Ook kan je een kopie van je gegevens opvragen. In deze gevallen kunnen we je vragen je te legitimeren (identiteitskaart) voor wij voldoen aan dit verzoek. Een telefoontje of mail is onvoldoende.

 

Als lid van WSV Blijf Jong Genebos onderschrijft u deze privacy verklaring